คัดลอก URL แล้ว

กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล

กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล
ชื่อเล่น : ปราง