คัดลอก URL แล้ว

โชติมา นวคุณากร

โชติมา นวคุณากร
ชื่อเล่น : โบ