คัดลอก URL แล้ว

พรภัสสร อัตถปัญญาพล

พรภัสสร อัตถปัญญาพล
ชื่อเล่น : กวาง