คัดลอก URL แล้ว

สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา

สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
ชื่อเล่น : ฉอด