คัดลอก URL แล้ว

พาที สารสิน

พาที สารสิน
ชื่อเล่น : บี

          พาที สารสิน (24 ตุลาคม 2506 – ) หรือ ดุ๋ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
เป็นบุตรชายคนเดียวของ นายอาสา สารสิน ราชเลขาธิการ และ ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน เริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เมื่อเป็นแบบในภาพยนตร์โฆษณาบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์