คัดลอก URL แล้ว

สันต์ ภิรมย์ภักดี

สันต์ ภิรมย์ภักดี
ชื่อเล่น : เต้

ชื่อจริง : สันต์ ภิรมย์ภักดี

ชื่อเล่น : เต้

เพศ : ชาย

เกิดวันที่ : 12 ม.ค. 2520
การศึกษา

– ปริญญาโท Master of Business Administration , Sasin Graduate Institute of Business Administration
– Master in Brewery Management, Doemens, World Brewing Academy, Grafelfing, Germany
– ปริญญาตรี Bachelor of Business Management, Bentley College, Waltham, MA, U.S.A.
– High School ที่ Wilbraham Monson Academy ถึง เกรด 12
– มัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตประสานมิตร ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 2

ปี 2548-
– : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด
– : ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด
– : Account Executive, Ogilvy&Mather Advertising, ประเทศไทย
– : Trainee, Die Einbecker Brauhaus AG, Einbeck, Germany  

ผลงานเพลง :

นักร้องนำ วงกรุงเทพมาราธอน