คัดลอก URL แล้ว

พลังธรรม กล่อมทองสุข

พลังธรรม กล่อมทองสุข
ชื่อเล่น : อาร์ต
 
 

การศึกษา สาขาศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

 

 

ผลงานแสดงที่ผ่านมา

 

โรงแรมผี(2002)   …ปริญญา

     – ละครเรื่อง ราชินีหมอลำ,ดงดอกเหมย,หุบเขากินคน,ดอกแก้วการะบุหนิง

ผลงานแสดงที่ผ่านมา

 

โรงแรมผี(2002)   …ปริญญา

     – ละครเรื่อง ราชินีหมอลำ,ดงดอกเหมย,หุบเขากินคน,ดอกแก้วการะบุหนิง