คัดลอก URL แล้ว

ไนซ์ ทู มีท ยู

ไนซ์ ทู มีท ยู
ชื่อเล่น : ไนซ์ ทู มีท ยู

 

 

 ชื่อ – นามสกุล : กวิน อิ่มอโนทัย
ชื่อเล่น : ปั่นจั่น
วันเกิด : 09 ส.ค. 2529
กรุ๊ปเลือด : A
ส่วนสูง : 179 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 67 กิโลกรัม
การศึกษา : คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดงและกำกับการแสดง ม.กรุงเทพฯ ชั้นปีที่ 2

 

 

ชื่อ – นามสกุล : ธนา ลิมปยารยะ
ชื่อเล่น : เชน
วันเกิด : 21 ก.ค. 2530
กรุ๊ปเลือด : O
ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
การศึกษา : คณะบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

 

 ชื่อ – นามสกุล : จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม
ชื่อเล่น : แจ๊ค
วันเกิด : 20 ม.ค. 2530
กรุ๊ปเลือด : B
ส่วนสูง : 177 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม
การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (อินเตอร์) ชั้นปีที่ 3
 

 

ชื่อ – นามสกุล : พงศ์ธร วนะเกียรติกุล
ชื่อเล่น : เต้
วันเกิด : 08 เม.ย. 2530
กรุ๊ปเลือด : B
ส่วนสูง : 190 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 78 กิโลกรัม
การศึกษา : คณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้นปีที่ 2