คัดลอก URL แล้ว

ฉันทวิทย์ ธนะเสวี

ฉันทวิทย์ ธนะเสวี
ชื่อเล่น : เต๋อ