คัดลอก URL แล้ว

พีรวัศ กุลนันท์วัฒน (ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป)

พีรวัศ กุลนันท์วัฒน (ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป)
ชื่อเล่น : แอม