คัดลอก URL แล้ว

ซีรีส์ฝรั่ง

Marvel’s Inhumans ยอดคนเหนือพิภพจักรวาล

Marvel’s Inhumans ยอดคนเหนือพิภพจักรวาล

อินฮิวแมน คือเหล่ามนุษย์ผู้มีพลังพิเศษและความสามารถต่างๆที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถทำได้ พวกเขามักจะไม่ยอมเปิดเผยตัวตนว่าพวกเขาคือใคร นอกจากนี้เหล่า อินฮิวแมน มักหลีกเลี่ยงการสุงสิงกับมนุษย์ทั่วไป แต่ก็มีบ่อยครั้งที่พวกเขาแอบแฝงเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแนบเนียน สำหรับ X – Men นั้น คือการที่เกิดมาแล้วมียีนส์ที่ผิดปกติ หรือยีนส์ที่กลายพันธ์ุตั้งแต่กำเนิด และสามารถถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรม แต่สำหรับ Inhumans ไม่ใช่ พวกเขาคือมนุษย์โลกธรรมดาแต่ถูกนำไปทดล...