TBL 2014 [ชาย] ขอนแก่นแรพเตอร์ VS ทิวเจริญอักษร [02/08/14]

TBL 2014 [ชาย] ขอนแก่นแรพเตอร์ VS ทิวเจริญอักษร [02/08/14]

Screen Shot 2557-08-04 at 7.04.57 PM

การแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก 2014 (TBL) ณ สนามกีฬานครปฐม   ขอนแก่นแรพเตอร์ 56 : 64 ทิวเจริญอักษร

FaceBook Comment

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

[Q1] ขอนแก่นแรพเตอร์ 12 : 15 ทิวเจริญอักษร
[Q2] ขอนแก่นแรพเตอร์ 11 : 14 ทิวเจริญอักษร
[Q3] ขอนแก่นแรพเตอร์ 14 : 17 ทิวเจริญอักษร
[Q4] ขอนแก่นแรพเตอร์ 19 : 18 ทิวเจริญอักษร