The Most Extreme Series สุดขีด! สัตว์พิศวง ปี 4

The Most Extreme Series สุดขีด! สัตว์พิศวง ปี 4

The Most Extreme Series สุดขีด! สัตว์พิศวง ปี 4

The Most Extreme Series  สารดคีที่จะดำเนินรายการเกี่ยวกับสัตว์ ที่จะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ความเร็ว พฤติกรรมลักษะทางกายวิภาพ หตือแม้แต่กระทั่งอาหารการกินของสัตว์ต่างๆ  หรือแม้แต่กระทั่งการวิเคราะห์ จัดอันดับของสัตว์ เป็นการนำเสนอที่ทำให้เห็นภาพที่กว้างขึ้น โดยเน้นการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย ติดตามได้ใน The Most Extreme Series 

FaceBook Comment