เทปบันทึกภาพ Pattaya Triathlon Tour Series 2015

เทปบันทึกภาพ Pattaya Triathlon Tour Series 2015

เทปบันทึกภาพ Pattaya Triathlon Tour Series 2015

เทปบันทึกภาพ Pattaya Triathlon Tour Series 2015

กำหนดวันแข่งขัน  ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 สถานที่จัดการแข่งขัน   ณ บริเวณหาดพัทยา HARD ROCK PATTAYA จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท สปอร์ตมาสเตอร์ จำกัด

วัตถุประสงค์ :  เพื่อพัฒนาระดับการจัดแข่งขันภายในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาของไทยทั้งระดับชาติและประชาชนทั่วไปได้ทดสอบฝีมือและเสริมสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันกับนักไตรกีฬาจากทั่วโลกและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและประเทศไทย

ประเภทการแข่งขัน         ไตรกีฬา (ระยะมาตรฐาน, ระยะสั้น และทีม)

1 การแข่งขันไตรกีฬาระยะมาตรฐาน(Standard Distance)ประกอบด้วย
ว่ายน้ำ 1.5 กม.  จักรยาน 43 กม.  วิ่ง 10 กม.

ประเภทแข่งขันไตรกีฬาระยะมาตรฐาน
ชาย: ทั่วไป (Overall)
ชาย: กลุ่มอายุ 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 ปีขึ้นไป
หญิง: ทั่วไป (Overall)
หญิง: กลุ่มอายุ 18-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป
ประเภททีม: ไม่จำกัดอายุ

2  การแข่งขันไตรกีฬาระยะสั้น(Sprint Distance)ประกอบด้วย
ว่ายน้ำ 750 เมตร  จักรยาน 22 กม.  วิ่ง 5 กม.

ประเภทแข่งขันไตรกีฬาระยะสั้น
ชาย: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
หญิง: 18-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป

3 การแข่งขันประเภททีม(Team Relay)ใช้ระยะไตรกีฬาระยะมาตรฐานเท่านั้น
ว่ายน้ำ 1.5 กม.  จักรยาน 43 กม.  วิ่ง 10 กม.
ในทีมจะประกอบด้วยนักกีฬา 3 คน และผู้ร่วมทีมจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ว่ายน้ำ 1 คน , จักรยาน 1 คน และวิ่ง 1 คน

ทีมที่มีนักกีฬาเข้าแข่งขันไม่ครบ 3 คน จะไม่มีสิทธ์ในการเข้ารับรางวัลใดๆ
ผู้เข้าร่วมทีมจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และผ่านการฝึกซ้อมในแต่ละกีฬาประเภทนั้นๆ
ตามระยะทางที่กำหนด

การผลัดเปลี่ยนทั้งหมดจะเกิดขึ้น ณ จุดจอดจักรยาน(ในพื้นที่ที่กำหนด) นักกีฬาต้องผลัดเปลี่ยน อุปกรณ์
จับเวลาและหมายเลขการแข่งขัน ณ พื้นที่ที่กำหนด หากมีการฝ่าฝืน จะมีผลต่อการปรับเวลาหรือถูกตัดสิทธิ์
ออกจากการแข่งขัน

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เทปบันทึกภาพ Pattaya Triathlon Tour Series 2015

Pattaya Triathlon Tour Series 2015
Pattaya Triathlon Tour Series 2015
schedule
26 ต.ค. 2015