คัดลอก URL แล้ว
Is Your Dog a Genius? สุนัขกับเรื่องน่าทึ่ง
Is Your Dog a Genius? สุนัขกับเรื่องน่าทึ่ง

Is Your Dog a Genius? สุนัขกับเรื่องน่าทึ่ง

Is Your Dog a Genius? สุนัขกับเรื่องน่าทึ่ง

สุนัขของคุณเป็นอัจฉริยะหรือไม่? ซีรีส์นี้จัดโดย Dr. Brian Hare ใช้ชุดการทดสอบที่เรียกว่า ‘The Dognition Assessment’ เพื่อกำหนดว่าสุนัขมีทักษะอะไรบ้างในการพิจารณาว่าสุนัขของคุณฉลาดแค่ไหน

FaceBook Comment