Junior Paramedics หน่วยแพทย์ฉุกเฉินรุ่นเล็ก

Junior Paramedics หน่วยแพทย์ฉุกเฉินรุ่นเล็ก

Junior Paramedics หน่วยแพทย์ฉุกเฉินรุ่นเล็ก

หน่วยปฐมพยาบาลและกู้ชีพของนักศึกษาทั้ง 9 คนกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่แตกต่าง พวกเขาจะพบเจอกับเรื่องราวที่เหมือนกับในตำราเรียน หรือว่าจะต้องพลิกแพลง รวมถึงประยุกต์ การรับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่แตกต่างกันออกไป นี่คือ ตำรานอกชั้นเรียนที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์อย่างแท้จริง

FaceBook Comment