คัดลอก URL แล้ว
Climate Challenge ฝ่าวิกฤตอากาศโลก
Climate Challenge ฝ่าวิกฤตอากาศโลก

Climate Challenge ฝ่าวิกฤตอากาศโลก

Climate Challenge ฝ่าวิกฤตอากาศโลก

สารคดีเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน แบ่งออกทั้งหมด 3 ตอน

EP.01 ตอน Greenland and Maldives

EP.02 ตอน Uganda and California

EP.03 ตอน Costa Rica and Norway

 

FaceBook Comment