CSI : Crime Scene Investigation หน่วยเฉพาะกิจสืบศพสะเทือนเวกัส ปี 8

CSI : Crime Scene Investigation หน่วยเฉพาะกิจสืบศพสะเทือนเวกัส ปี 8

CSI : Crime Scene Investigation หน่วยเฉพาะกิจสืบศพสะเทือนเวกัส ปี 8

CSI : Crime Scene Investigation หน่วยเฉพาะกิจสืบศพสะเทือนเวกัส ปี 8 หน่วยเฉพาะกิจสืบศพสะเทือนเวกัส ซีรีส์เรื่องนี้มีศูนย์กลางของเรื่องอยู่ที่ทีมนักนิติเวชวิทยา ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา ในช่วงเวลาปัจจุบัน (เหตุผลที่เลือกเมืองนี้ไม่ได้เลือกเพื่อการแสดงเท่านั้น แต่เพราะว่าห้องทดลองอาชญากรรมของกรมตำรวจเมือง ลาสเวกัส ยังมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเป็นที่สองในสหรัฐอเมริกา อีกด้วย จะเป็นรองก็แต่ห้องทดลองของ สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา FBI ในเมือง ควอนทิโค, มลรัฐเวอร์จิเนียเท่านั้น)

APP-CSI VEGAS 8

FaceBook Comment

ซีรีส์แนะนำ

เพิ่มเติม >>