คัดลอก URL แล้ว
แตงโม กาฬสินธุ์ขายดีช่วงสงกรานต์

แตงโม กาฬสินธุ์ขายดีช่วงสงกรานต์

ตลาดกลางสินค้าการเกษตรแตงโมโคกดอนหัน ใกล้ปากทางเข้าเขื่อนลำปาว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์   บรรดาพ่อค้า แม่ค้าคนกลาง รวมทั้งประชาชน นักท่องเที่ยว หลายพื้นที่เลือกซื้อแตงโมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เงินสะพัดวันละกว่า 5 ล้านบาท

นายพงษ์ ศรีสำโรง พ่อค้าคนกลางบ้านกุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ เล่าว่ายึดอาชีพค้าขายแตงโมมา 18 ปี โดยจะมารับซื้อแตงโมที่ตลาดกลางสินค้าการเกษตรแตงโม โคกดอนหันเป็นประจำ นำไปขายส่งตามตลาดสดและตลาดนัดชุมชน ช่วงสงกรานต์ปีนี้ค้าขายดีมาก มารับซื้อวันละ 2 เที่ยวๆละ 1 ตัน ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5-8 บาท ตามสายพันธุ์และขนาดของลูกแตงโม  ภาพรวมในฤดูร้อนปีนี้ แตงโมราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมาและยอดขายลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากกำลังซื้อลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ ก็เพิ่งจะมาขายดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

ขณะที่นางเนาวรัตน์ ภูโยฤทธิ์ แม่ค้าบ้านดอนยานาง ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เล่าว่าขายแตงโมในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้คึกคักเป็นพิเศษ โดยจะมีพ่อค้าจากหลายพื้นที่ ทั้งรถกระบะ 6 ล้อและรถปิคอัพ รวมทั้งประชาชน นักท่องเที่ยว แวะเข้ามาต่อคิวเลือกซื้อแตงโมตั้งแต่เช้าถึงช่วงค่ำ ขายแตงโมได้วันละ 4-5 ตัน มีรายได้วันละ 3-4 แสนบาท

สำหรับ ตลาดกลางสินค้าการเกษตรแตงโมโคกดอนหันแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางจำหน่ายแตงโมทุกสายพันธุ์แห่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งจะมีเกษตรกร ชาวสวนแตง พ่อค้าแม่ค้าคนกลางจากหลายจังหวัดทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง นำแตงโมมาวางจำหน่ายที่นี่ ซึ่งมีการจำหน่ายตลอดปี มีผู้ประกอบการขายประจำกว่า 30 ราย คาดเงินสะพัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่น้อยกว่าวันละ 5 ล้านบาท

ถึงแม้จะขายดีช่วงสงกรานต์ แต่ยังคงมีปัญหาการเพาะปลูกจากต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี และสารเคมี ที่จำเป็นต้องใช้การเพาะปลูกแตงโม ยังมีราคาแพง ขณะที่ราคาจำหน่ายผลผลิตหรือสินค้าทางการเกษตร ยังตกต่ำ เกษตรกร ยังได้ฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดใหม่ ที่กำลังหาเสียงกันอยู่นี้ ได้เข้ามาควบคุมราคาต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร ด้วยปรับลดราคาลงกว่านี้ด้วย เพราะปัจจุบันราคาสูงมาก เกษตรกรรับภาระหนักและเสี่ยงกับการขาดทุน

#แตงโมกาฬสินธุ์ #แตงโม #สงกรานต์ #ข่าว #ข่าววันนี้ #mononews