ระบบ 2 ภาษาจะสามารถใช้งานได้ ในช่วงเวลาที่มีโลโก้ บนจอเท่านั้น