รายละเอียดกิจกรรม

MONO29 แจกใหญ่ รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า 3 คัน Fino, QBIX, Aerox มูลค่ากว่า 166,500 บาท เพียงติดตามรับชมรายการข่าว ช่อง Mono29 ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กรกฎาคม 2564 นี้ เมื่อเห็น 'โค้ดแฟนหน้าจอรอลุ้น' ขึ้นหน้าจอ นำโค้ดมาลงทะเบียนทางเว็บไซต์ Mono29 (mono29.com/FanNarJorLorLoonSpecial) ยิ่งส่งมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก ง่ายๆ แค่นี้คุณก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีได้รับรถจักรยานยนต์ กลับบ้านกันไปเลย

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 (รวมระยะเวลา 23 วัน)
โดยระยะเวลาร่วมสนุก
จันทร์ - ศุกร์ (3 ช่วง)
- ข่าวเช้า Good Morning Thailand ช่วงเวลา 04.30 - 09.00 น.
- เจาะข่าวเด่น The Day News Update ช่วงเวลา 13.30 - 16.00 น.
- เรื่องเด่นประเด็นดัง Top Talk Daily และ ข่าวค่ำ Nightly News ช่วงเวลา 17.00 - 21.30 น.
เสาร์ (1 ช่วง)
- เรื่องเด่นประเด็นดัง Top Talk Daily และ ข่าวค่ำ Nightly News ช่วงเวลา 17.00 - 21.30 น.
อาทิตย์ (1 ช่วง)
ข่าวค่ำ Nightly News ช่วงเวลา 17.00 - 21.30 น.

กติกาวิธีการร่วมกิจกรรม

1. ลงทะเบียนร่วมสนุก โดยการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ Mono29 (mono29.com/FanNarJorLorLoonSpecial) โดย login ผ่านระบบ facebook และระบุชื่อ – นามสกุล เพศ ปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์
2. ผู้ร่วมสนุกรอดูรหัส “โค้ดแฟนหน้าจอรอลุ้น”
จันทร์ - ศุกร์ (3 ช่วง)
- ข่าวเช้า Good Morning Thailand ช่วงเวลา 04.30 - 09.00 น.
- เจาะข่าวเด่น The Day News Update ช่วงเวลา 13.30 - 16.00 น
- เรื่องเด่นประเด็นดัง Top Talk Daily และ ข่าวค่ำ Nightly News ช่วงเวลา 17.00 - 21.30 น.
เสาร์ (1 ช่วง)
- เรื่องเด่นประเด็นดัง Top Talk Daily และ ข่าวค่ำ Nightly News ช่วงเวลา 17.00 - 21.30 น.
อาทิตย์ (1 ช่วง)
ข่าวค่ำ Nightly News ช่วงเวลา 17.00 - 21.30 น.
3. ผู้ร่วมสนุกกรอก “โค้ดแฟนหน้าจอรอลุ้น” ได้ทางเว็บไซต์ Mono29 (mono29.com/FanNarJorLorLoonSpecial) เพื่อรับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรางวัล
4. ในแต่ละวัน ผู้ร่วมสนุกสามารถนำ “โค้ดแฟนหน้าจอรอลุ้น” ที่ได้รับจากแต่ละรายการข่าวมากดรับสิทธิ์ได้ตามเวลาดังนี้
จันทร์ - ศุกร์ (3 ช่วง)
- ข่าวเช้า Good Morning Thailand ช่วงเวลา 04.30 - 09.00 น.
- เจาะข่าวเด่น The Day News Update ช่วงเวลา 13.30 - 16.00 น
- เรื่องเด่นประเด็นดัง Top Talk Daily และ ข่าวค่ำ Nightly News ช่วงเวลา 17.00 - 21.30 น.
เสาร์ (1 ช่วง)
- เรื่องเด่นประเด็นดัง Top Talk Daily และ ข่าวค่ำ Nightly News ช่วงเวลา 17.00 - 21.30 น.
อาทิตย์ (1 ช่วง)
- ข่าวค่ำ Nightly News ช่วงเวลา 17.00 - 21.30 น.
5. 1 ช่วงเวลา / 1 โค้ด (เปลี่ยนโค้ดทุกช่วงเวลา)
6. ผู้ร่วมสนุกสามารถร่วมสนุกได้ 1 สิทธิ์ / 1 ช่วงเวลา
7. ผู้ร่วมสนุกสามารถกดรับสิทธิ์สูงสุด ได้ 3 สิทธิ์ ในวันจันทร์ - ศุกร์
8. ผู้ร่วมสนุกสามารถกดรับสิทธิ์สูงสุด ได้ 1 สิทธิ์ ในวันเสาร์ - อาทิตย์

ของรางวัลและการแจกรางวัล กิจกรรม “แฟนหน้าจอรอลุ้น Special”

- Aerox 155 : EL/Dise/CW แบบBF6F00 รหัส 010A สี ดำ/แดง ราคา 65,400 บาท จำนวน 1 รางวัล
- Fino 125 : EL/Dise/SW (Active Fashion) แบบ bb9900 รหัส 010C สีแดงขาว ราคา 46,700 บาท จำนวน 1 รางวัล
- QBIX : EL/Disc/CW แบบBM9800 รหัส 010D สี ดำ/แดง ราคา 54,400 บาท จำนวน 1 รางวัล
รวมมูลค่า 166,500 บาท

โดยสิทธิ์จะถูกสะสมจากการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ Mono29 (mono29.com/FanNarJorLorLoonSpecial) ตามแต่ละช่วงเวลาและสิทธิ์จะถูกนำไปลุ้นจับสลาก โดยจะประกาศผู้โชคดีทางช่อง Mono 29 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
วันที่จับสลาก : 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขั้นตอนการประกาศรางวัลผู้โชคดีจากการจับสลาก
คัดเลือกจากผู้ที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ Mono29 (mono29.com/FanNarJorLorLoonSpecial) โดยกรอก “โค้ดแฟนหน้าจอรอลุ้น” และกดรับสิทธิ์จากกิจกรรม “แฟนหน้าจอรอลุ้น Special” โดยนำชื่อ – นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้มาตัดเพื่อจับสลาก ในการจับผู้โชคดี ที่บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผู้โชคดีทางช่อง Mono 29, mono29.com/FanNarJorLorLoonSpecial และ Facebook MONO29 (https://www.facebook.com/Mono29TV), Mono29 News - ข่าวโมโน29 (https://www.facebook.com/Mono29News/) วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 - ข่าวเช้า Good Morning Thailand เวลา 06.00 - 08.00 น.

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. การตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
3. ในการจับชิ้นสลากหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้ว จะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น
4. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทางช่อง Mono 29, mono29.com/FanNarJorLorLoonSpecial และ Facebook MONO29 (https://www.facebook.com/Mono29TV), Mono29 News - ข่าวโมโน29 (https://www.facebook.com/Mono29News/) วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ในรายการ ข่าวเช้า Good Morning Thailand เวลา 06.00 - 08.00 น.
5. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลที่ลงทะเบียนกิจกรรมด้วยเบอร์โทรศัพท์ จะต้องคงสถานะการใช้เบอร์โทรศัพท์นั้น โดยไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล
6. หลังจากการประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดี ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 7 วันทำการ โดยผู้โชคดีจะต้องมีการยืนยันรับของรางวัลภายใน 7 วัน หากไม่สามารถติดต่อได้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้ดำเนินการแทน
8. ในกรณีที่มีคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐอันมีผลทำให้ต้องระงับหรือเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมร่วมสนุกดังกล่าว ทาง บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ผู้ร่วมสนุกจะต้องกรอกข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน ทางเว็บไซต์ Mono29 (mono29.com/FanNarJorLorLoonSpecial) ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการยืนยันสิทธิ์และติดต่อในการรับของรางวัล
10. ผู้ที่ได้รับรางวัลหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจต้องมาแสดงตนเพื่อรับของรางวัลตามสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)
11. ผู้ร่วมสนุกยินดีและยินยอมให้บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด นำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาการบริการ โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตการดูแลของบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด
12. บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด เป็นผู้จัดกิจกรรมและเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ Mono29 (mono29.com/FanNarJorLorLoonSpecial) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
13. กิจกรรมนี้พนักงานในเครือ โมโนกรุ๊ป และผู้ดำเนินการ คณะกรรมการและครอบครัวของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น
14. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ ที่ส่อในทางทุจริต ผิดกติกา และเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
15. ภาษีทุกประเภทตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัทฯจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบแทนทั้งหมด

ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัล

1. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
2. ผู้ที่ได้รับของรางวัล จะต้องเป็นผู้ร่วมสนุกที่ลงทะเบียนในช่วง วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 (รวมระยะเวลา 23 วัน)
3. ผู้ที่ได้รับของรางวัล จะต้องมีการยืนยันภายใน 7 วัน หากไม่สามารถติดต่อได้ ถือว่าสละสิทธิ์
4. ผู้ที่ได้รับของรางวัลจะต้องติดต่อทางบริษัทฯ พร้อมแสดงบัตรประชาชน ให้ทางบริษัทภายใน 30 วันนับจากที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทางบริษัทฯ หากไม่ยืนยันตามระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ของรางวัล

ขั้นตอนการรับของรางวัล

ผู้ร่วมสนุกที่ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทาง บริษัทฯ หากไม่มีการส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล โดยเอกสารเบื้องต้นมีดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. ซิมการ์ดหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ในการลงทะเบียนร่วมสนุก เพื่อยืนยันตัวตน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมสนุก สำหรับผู้ร่วมสนุกที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือทำผิดกติกา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารการรับของรางวัล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง” ทุกแผ่น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ของรางวัล โดย 1 สิทธิ์จะต้องเป็นต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนตรวจสอบพบบุคคลเดียวกัน ลงทะเบียนซ้ำทางบริษัทฯ ถือว่าโมฆะ

หมายเหตุ

1. กรณีผู้ร่วมสนุกไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้อันเนื่องจากปัญหาทางด้านอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือกรณีอื่นใดก็ตาม และขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยอื่นใดให้ในทุกกรณี
2. ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลให้กับผู้ร่วมสนุกที่ลงทะเบียนด้วย ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์จริงของผู้ร่วมสนุกเท่านั้น
3. หากกรณีเกิดปัญหาในการออกรางวัล การรับรางวัล หรือปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกาและเงื่อนไขนี้ ทางบริษัทฯขอใช้ดุลพินิจในการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
4. การลงทะเบียนเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรม “แฟนหน้าจอรอลุ้น Special” ผ่าน เว็บไซต์ Mono29 (mono29.com/FanNarJorLorLoonSpecial) นี้ จะถือว่าผู้ร่วมสนุกยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด