Tag: โรงไฟฟ้าถ่านหิน

สลายม็อบต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน
สลายม็อบต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน
มติ กพช.เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
มติ กพช.เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
กพช.มีมติเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
กพช.มีมติเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
สั่งเด้งปลัด อ.คลองท่อม ปมหนังสือเกณฑ์คนหนุนโรงไฟฟ้า
สั่งเด้งปลัด อ.คลองท่อม ปมหนังสือเกณฑ์คนหนุนโรงไฟฟ้า
กฟผ. เตรียมแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
กฟผ. เตรียมแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
นายกฯ เตือนอย่าเคลื่อนไหวต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
นายกฯ เตือนอย่าเคลื่อนไหวต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
ชาวบ้านคัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
ชาวบ้านคัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
ค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
ค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
ประชาชน จ.อ่างทองคัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ประชาชน จ.อ่างทองคัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
สนพ.ระบุไทยจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน
สนพ.ระบุไทยจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน
โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ “พับโครงการ” หรือ “สร้างต่อ”
โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ "พับโครงการ" หรือ "สร้างต่อ"
พลังงานเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
พลังงานเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
ล้ม หรือ สร้าง โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
ล้ม หรือ สร้าง โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
ค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
ค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
เปิดฟังความเห็นสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.เทพา