Tag: โรงไฟฟ้าถ่านหิน

มติ กพช.เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
กพช.มีมติเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
สั่งเด้งปลัด อ.คลองท่อม ปมหนังสือเกณฑ์คนหนุนโรงไฟฟ้า
กฟผ. เตรียมแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
นายกฯ เตือนอย่าเคลื่อนไหวต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
ชาวบ้านคัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
ค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
ประชาชน จ.อ่างทองคัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
สนพ.ระบุไทยจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน
โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ "พับโครงการ" หรือ "สร้างต่อ"
พลังงานเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
ล้ม หรือ สร้าง โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
ค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
เปิดฟังความเห็นสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.เทพา