Tag: เศรษฐกิจโลก

IMF เพิ่มคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลก
IMF เพิ่มคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลก
นายกฯ เผยปัญหาคาบสมุทรเกาหลี เสี่ยงกระทบศก.ไทย
นายกฯ เผยปัญหาคาบสมุทรเกาหลี เสี่ยงกระทบศก.ไทย
จีนลดเป้า GDP โต 6.5% ต่ำสุดในรอบกว่า 20 ปี
จีนลดเป้า GDP โต 6.5% ต่ำสุดในรอบกว่า 20 ปี
ผู้นำร่วมประชุม  APEC ที่เปรู
ผู้นำร่วมประชุม APEC ที่เปรู
จีนหนุนบทบาท BRICS แม้เศรษฐกิจโลกผันผวน
จีนหนุนบทบาท BRICS แม้เศรษฐกิจโลกผันผวน
ชาติสมาชิก IMF ให้คำมั่นฟื้นเศรษฐกิจโลก
ชาติสมาชิก IMF ให้คำมั่นฟื้นเศรษฐกิจโลก
IMF ชี้เศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนแอ
IMF ชี้เศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนแอ
IMF คงคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้-ปีหน้า
IMF คงคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้-ปีหน้า
ผู้นำ G20 เห็นพ้องกระตุ้นการค้า-การลงทุน
ผู้นำ G20 เห็นพ้องกระตุ้นการค้า-การลงทุน
ธนาคารกลางหลายแห่งขายคืนพันธบัตรสหรัฐฯ
ธนาคารกลางหลายแห่งขายคืนพันธบัตรสหรัฐฯ
เหตุโจมตีนีซซ้ำเติมเศรษฐกิจโลก
เหตุโจมตีนีซซ้ำเติมเศรษฐกิจโลก
ประชุม G20 รับมือโลกยุคกีดกันการค้า
ประชุม G20 รับมือโลกยุคกีดกันการค้า
พิษเศรษฐกิจกระทบการจ้างงานผลิตรถยนต์
พิษเศรษฐกิจกระทบการจ้างงานผลิตรถยนต์
เศรษฐกิจซบกระทบการจ้างงานอุตฯรถยนต์
เศรษฐกิจซบกระทบการจ้างงานอุตฯรถยนต์
ประชามติ Brexit สะเทือนเศรษฐกิจโลก
ประชามติ Brexit สะเทือนเศรษฐกิจโลก
ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้
ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้
ผู้นำญี่ปุ่นเตือนเศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยง
ผู้นำญี่ปุ่นเตือนเศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยง
IMF ชี้คอร์รัปชั่นฉุดเศรษฐกิจโลก 72 ล้านล้านบาท
IMF ชี้คอร์รัปชั่นฉุดเศรษฐกิจโลก 72 ล้านล้านบาท