Tags : เมียนมา
เมียนมาเตรียมประชุมสันติภาพครั้งที่ 3
“อูเบอร์” เปิดตัวบริการในนครย่างกุ้งของเมียนมา
ท่อส่งก๊าซ-น้ำมัน พัฒนาหมู่บ้านในเมียนมา
แผ่นดินไหวเมียนมาขนาด 5.1 สะเทือนถึงเชียงราย
ไทยจับมือเมียนมาทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน
ลูกจ้างชาวเมียนมาถูกไฟช็อตเสียชีวิต 2 คน
ประท้วงแผนให้สัญชาติชาวโรฮีนจาในเมียนมา
เหตุปะทะชายแดนเมียนมา-จีน ดับ 30 คน
กองทัพเมียนมาปฏิเสธละเมิดสิทธิชาวโรฮีนจา
เรือช่วยเหลือชาวโรฮีนจาเดินทางถึงเมียนมา
โป๊ปฟรานซิสวิพากษ์รัฐบาลเมียนมากรณีโรฮีนจา