Tags : ภาคใต้
ครม.พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้
ภาพรวมน้ำท่วมภาคใต้ยังไม่คลี่คลาย แม้ระดับน้ำลด
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ยังน่าเป็นห่วง
หลายพื้นที่ภาคใต้น้ำยังท่วมสูง
7จังหวัดภาคใต้น้ำยังท่วมหนัก 

ภาคใต้เผชิญน้ำท่วมสูงอีกระลอก
บางสะพาน โมเดลแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้
ฝนตกหนักในหลายจังหวัดภาคใต้อีกครั้ง
บช.น.ปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
สถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายจังหวัดภาคใต้
เยียวยาผู้เสียชีวิตน้ำท่วมใต้ รายละ 5 หมื่นบาท
หลายพื้นที่ภาคใต้ ระดับน้ำเริ่มลดลง