Tags : ภาคใต้
เตือนภาคใต้ฝนตกหนักหลายจังหวัด
เร่งฟื้นฟูภาคใต้หลังน้ำลด
ตร.มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
โรคฉี่หนูและไข้เลือดออกระบาดหลังน้ำลดภาคใต้
หลายพื้นที่ภาคใต้ยังเผชิญน้ำท่วมขัง
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้
ครม.พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้
ภาพรวมน้ำท่วมภาคใต้ยังไม่คลี่คลาย แม้ระดับน้ำลด
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ยังน่าเป็นห่วง
หลายพื้นที่ภาคใต้น้ำยังท่วมสูง