Tag: พิธีมิสซา

ชาวคริสต์รัสเซียร่วมพิธีมิสซาก่อนวันคริสต์มาส
ชาวคริสต์รัสเซียร่วมพิธีมิสซาก่อนวันคริสต์มาส
อุบัติเหตุรถชนในฟิลิปปินส์ ดับ 20 ราย
อุบัติเหตุรถชนในฟิลิปปินส์ ดับ 20 ราย
โป๊ปฟรานซิสวอนผู้นำศาสนาร่วมสร้างความปรองดอง
โป๊ปฟรานซิสวอนผู้นำศาสนาร่วมสร้างความปรองดอง
บรรยากาศเทศกาลอีสเตอร์ทั่วโลก
บรรยากาศเทศกาลอีสเตอร์ทั่วโลก
พระสันตะปาปาวอนชาวคริสต์นึกถึงเด็กๆ
พระสันตะปาปาวอนชาวคริสต์นึกถึงเด็กๆ
โป๊ปฟรานซิสทำพิธีมิสซาคริสต์มาสอีฟ
โป๊ปฟรานซิสทำพิธีมิสซาคริสต์มาสอีฟ
เม็กซิโกจัดพิธีรำลึก 31 ปีเหตุแผ่นดินไหว
เม็กซิโกจัดพิธีรำลึก 31 ปีเหตุแผ่นดินไหว
ชาวมุสลิมร่วมพิธีในโบสถ์คริสต์รำลึกเหตุสังหารบาทหลวง
ชาวมุสลิมร่วมพิธีในโบสถ์คริสต์รำลึกเหตุสังหารบาทหลวง
โป๊บประกอบพิธีมิสซาในเม็กซิโก
โป๊บประกอบพิธีมิสซาในเม็กซิโก
พิธีปิดงานศีลมหาสนิทนานาชาติในฟิลิปปินส์
พิธีปิดงานศีลมหาสนิทนานาชาติในฟิลิปปินส์
ชาวออโธดอกซ์ในรัสเซียฉลองคริสต์มาส
ชาวออโธดอกซ์ในรัสเซียฉลองคริสต์มาส
โป๊บทรงประกอบพิธีมิสซาในเคนยา
โป๊บทรงประกอบพิธีมิสซาในเคนยา
พิธีมิสซาภาษานาวาตล์ครั้งแรกในเม็กซิโก
พิธีมิสซาภาษานาวาตล์ครั้งแรกในเม็กซิโก
โป๊บฟรานซิส ประกอบพิธีมิสซาในฟิลิปปินส์
ผู้คนแห่เข้าร่วมพิธีมิสซาในฟิลิปปินส์
ชาวศรีลังการับเสด็จโป๊ปฟรานซิส