Tags : น้ำท่วม
ภาพรวมน้ำท่วมภาคใต้ยังไม่คลี่คลาย แม้ระดับน้ำลด
“นครศรีฯ-นราธิวาส” ยังประสบปัญหาน้ำท่วม
หลายพื้นที่ภาคใต้น้ำยังท่วมสูง
7จังหวัดภาคใต้น้ำยังท่วมหนัก 

ทหารนราธิวาสเร่งบรรจุถุงทรายป้องกันน้ำท่วม
ภาคใต้เผชิญน้ำท่วมสูงอีกระลอก
บางสะพาน โมเดลแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้
ฝนตกหนักในหลายจังหวัดภาคใต้อีกครั้ง
สถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายจังหวัดภาคใต้
หลายพื้นที่ภาคใต้ ระดับน้ำเริ่มลดลง
ตรัง-สุราษฎร์ฯ ยังคงมีน้ำท่วมขัง
ร.ฟ.ท. คาดความเสียหายน้ำท่วมใต้ 1,300 ล้านบาท