Tag: นิวยอร์ก

งาน “Holiday Train Show” ที่นิวยอร์ก
งาน “Holiday Train Show” ที่นิวยอร์ก
ประมวลเหตุการณ์ ก่อการร้ายนิวยอร์ก
ประมวลเหตุการณ์ ก่อการร้ายนิวยอร์ก
ผู้ก่อเหตุขับรถชนคนในนิวยอร์กวางแผนล่วงหน้า
ผู้ก่อเหตุขับรถชนคนในนิวยอร์กวางแผนล่วงหน้า
คนร้ายขับรถชนคนบนทางเท้าในนิวยอร์ก
คนร้ายขับรถชนคนบนทางเท้าในนิวยอร์ก
นครนิวยอร์กระเบิดทำลายสะพานอายุเกือบ 80 ปี
นครนิวยอร์กระเบิดทำลายสะพานอายุเกือบ 80 ปี
นักแสดง-ศิลปิน ช่วยงานระดมทุนของ “ริฮานน่า”
นักแสดง-ศิลปิน ช่วยงานระดมทุนของ “ริฮานน่า”
เตรียมเปิดประมูล “ถุงเก็บผงฝุ่นจากดวงจันทร์”
เตรียมเปิดประมูล "ถุงเก็บผงฝุ่นจากดวงจันทร์"
แข่งขันเด็กทารกคลานเร็วในสหรัฐฯ
แข่งขันเด็กทารกคลานเร็วในสหรัฐฯ
ฝันที่เป็นจริงของ “บิลลี เอลเลียต” แห่งอินเดีย
ฝันที่เป็นจริงของ “บิลลี เอลเลียต” แห่งอินเดีย
มือปืนกราดยิงในโรงพยาบาลในนครนิวยอร์ก
มือปืนกราดยิงในโรงพยาบาลในนครนิวยอร์ก
ขนมเค้กสำหรับ “เกรียนคีย์บอร์ด”
ขนมเค้กสำหรับ “เกรียนคีย์บอร์ด”
นิทรรศการภาพวาด “ไมเคิลแองเจโล”
นิทรรศการภาพวาด "ไมเคิลแองเจโล"
“สงครามอะโวคาโด” กลางร้านค้าในนิวยอร์ก
"สงครามอะโวคาโด" กลางร้านค้าในนิวยอร์ก
นิทรรศการศิลปะอิสลามในสหรัฐฯ
นิทรรศการศิลปะอิสลามในสหรัฐฯ
รถพุ่งชนคนย่านไทม์สแควร์ในสหรัฐฯ
รถพุ่งชนคนย่านไทม์สแควร์ในสหรัฐฯ
บอลลูนรูปนักบัลเลต์หญิง
บอลลูนรูปนักบัลเลต์หญิง
เหตุรถพุ่งชนคนบริเวณจัตุรัสไทม์สแควร์ของสหรัฐฯ
เหตุรถพุ่งชนคนบริเวณจัตุรัสไทม์สแควร์ของสหรัฐฯ
พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตในสหรัฐ
พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตในสหรัฐ