Tags : ตั๊ก นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์
ฉากอารมณ์ ในซีรีส์
ฉากอารมณ์ ในซีรีส์
ฉากต่อสู้ในซีรีส์ “หัวใจและไกปืน”
ฉากต่อสู้ในซีรีส์ “หัวใจและไกปืน”
หัวใจและไกปืน EP.09 [2/4]
หัวใจและไกปืน EP.09 [3/4]
หัวใจและไกปืน EP.09 [4/4]
หัวใจและไกปืน EP.09 [1/4]
หนทางที่
“แบงค์ ปรีติ” รู้ซึ้ง ถ่ายทอดชีวิตในคุก
ในซีรีส์ “หัวใจและไกปืน”
หัวใจและไกปืน EP.08 [4/4]
หัวใจและไกปืน EP.08 [3/4]