Tag: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จุดทิ้งดินใกล้เหมืองแม่เมาะ พังถล่ม
จุดทิ้งดินใกล้เหมืองแม่เมาะ พังถล่ม
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัล AFEO Honorary Fellow Award
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัล AFEO Honorary Fellow Award
กฟผ.จัดประกวดเสื้อยับ
กฟผ.จัดประกวดเสื้อยับ
กฟผ. สืบสานพระราชปณิธาน “เศรษฐกิจพอเพียง”
กฟผ. สืบสานพระราชปณิธาน “เศรษฐกิจพอเพียง”
กฝผ. และ EGCO Group ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กรุงเทพมหานคร จำนวน 39,999 ดอก
กฝผ. และ EGCO Group ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กรุงเทพมหานคร จำนวน 39,999 ดอก
กฟผ.ชวนจิตอาสาสานต่อปณิธานงานของพ่อ
กฟผ.ชวนจิตอาสาสานต่อปณิธานงานของพ่อ
กฟผ. ชวนคนไทย เลือกซื้อ เลือกใช้แอร์เบอร์ 5 ให้ถูกวิธี
กฟผ. ชวนคนไทย เลือกซื้อ เลือกใช้แอร์เบอร์ 5 ให้ถูกวิธี
กฟผ.จัดงานแถลงนโยบายการพัฒนาความมั่นคงทางด้าน พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามภารกิจ
กฟผ.จัดงานแถลงนโยบายการพัฒนาความมั่นคงทางด้าน พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามภารกิจ
กฟผ. และ กคช. จับมือลงนาม 
“โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย”
กฟผ. และ กคช. จับมือลงนาม 
“โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย”
กฟผ. สนับสนุนกีฬายกน้ำหนัก
กฟผ. สนับสนุนกีฬายกน้ำหนัก
กฟผ. เข้ารับมอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
กฟผ. เข้ารับมอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
กฟผ. เข้ารับ 9 รางวัล EIA Monitoring Awards 2016
กฟผ. เข้ารับ 9 รางวัล EIA Monitoring Awards 2016
กฟผ. ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนจัดงาน “รวมใจภักดิ์รักพ่อ สานต่อปณิธาน ณ เขื่อนภูมิพล”
กฟผ. ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนจัดงาน “รวมใจภักดิ์รักพ่อ สานต่อปณิธาน ณ เขื่อนภูมิพล”
กฟผ. เชิญชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9
กฟผ. เชิญชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9
กฟผ.ยันแผ่นดินไหวเมียนมา ไม่กระทบเขื่อน
กฟผ.ยันแผ่นดินไหวเมียนมา ไม่กระทบเขื่อน
กฟผ. อัดฉีดยกน้ำหนักไทย 3 ล้านบาท
กฟผ. อัดฉีดยกน้ำหนักไทย 3 ล้านบาท
เตรียมพร้อมรับมือปิดซ่อมแหล่งก๊าซ เจดีเอ
เตรียมพร้อมรับมือปิดซ่อมแหล่งก๊าซ เจดีเอ
กฟผ. ตอนที่ 11
กฟผ. ตอนที่ 11