Tag: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. สืบสานพระราชปณิธาน “เศรษฐกิจพอเพียง”
กฝผ. และ EGCO Group ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กรุงเทพมหานคร จำนวน 39,999 ดอก
กฟผ.ชวนจิตอาสาสานต่อปณิธานงานของพ่อ
กฟผ. ชวนคนไทย เลือกซื้อ เลือกใช้แอร์เบอร์ 5 ให้ถูกวิธี
กฟผ.จัดงานแถลงนโยบายการพัฒนาความมั่นคงทางด้าน พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามภารกิจ
กฟผ. และ กคช. จับมือลงนาม 
“โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย”
กฟผ. สนับสนุนกีฬายกน้ำหนัก
กฟผ. เข้ารับมอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
กฟผ. เข้ารับ 9 รางวัล EIA Monitoring Awards 2016
กฟผ. ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนจัดงาน “รวมใจภักดิ์รักพ่อ สานต่อปณิธาน ณ เขื่อนภูมิพล”
กฟผ. เชิญชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9
กฟผ.ยันแผ่นดินไหวเมียนมา ไม่กระทบเขื่อน
กฟผ. อัดฉีดยกน้ำหนักไทย 3 ล้านบาท
เตรียมพร้อมรับมือปิดซ่อมแหล่งก๊าซ เจดีเอ
กฟผ. ตอนที่ 11
กฟผ. ร่วมกับชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชน จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน
กฟผ. 47 ปี
กฟผ. Move World Together