แนะนำ • ติชม • ร้องเรียน

หากพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับช่อง MONO29 ท่านสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อมูลได้ดังช่องทางต่อไปนี้

  1. เว็บไซต์ http://mono29.com/requestform กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ข้างล่าง
  2. ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำส่งทางอีเมล์ info@mono29.com หรือทางไปรษณีย์ที่ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
* เพื่อความสะดวกในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับคุณผู้ชมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องด้วยนะคะ
** ในบางกรณีทีมงานอาจจะมีการติดต่อกลับไปเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ

ยื่นเรื่องออนไลน์