Movie-Series Talk

พิษสวาทกันทั้งเมือง กับหน่วย S.W.A.T. กระชากใจ

หน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วย S.W.A.T. ย่อมาจาก Special Weapons and Tactics ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่า หน่วยอาวุธและกลยุทธ์พิเศษ ในช่วงที่ผ่านมาเรามักจะพูดกันถึงพลซุ่มยิง (Sniper) แต่พลซุ่มยิงในทางทหารกับตำรวจจะทำงานต่างกัน ชุดซุ่มยิงของทหารมักจะทำงานเป็นชุดยิงที่ประกอบด้วยกำลังพล 2 นายคือ พลยิง และผู้สังเกตการณ์ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มกันด้วย เป้าหมายที่ชุดซุ่มยิงจะกำจัดมักเป็นเป้าหมายที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ หรือยุทธวิธีในการปฏิบัติในพื้นที่...

Page 4 of 14« First...23456...10...Last »