Twins แฝดด

หมวด : หนัง
รายละเอียด :

สองพี่น้องฝาแฝดที่เกิดจากการผสมเทียมทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งถูกจับแยกจากกันตั้งแต่ยังแบเบาะ ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง และร่วมกันออกติดตามหาแม่ของพวกเขาที่หายสาบสูญไป

FaceBook Comment