Derailed หยุดด่วนนรกมหาประลัย

Derailed หยุดด่วนนรกมหาประลัย

Derailed หยุดด่วนนรกมหาประลัย

Derailed หยุดด่วนนรกมหาประลัย เมื่อรถไฟขบวนหนึ่งที่มีตัวประกันมากมายอยู่บนนั้นพร้อมทั้งอาวุธไวรัสอันตราย มุ่งหน้าอย่างไร้การควบคุม เจ้าหน้าที่คริสทอฟ (แวน แดมม์) คือผู้เดียวที่จะหยุดผู้ก่อการร้ายบนรถไฟขบวนนี้และช่วยเหลือชีวิตผู้ บริสุทธิ์ทั้งหลายให้ปลอดภัย

FaceBook Comment

หนังประจำสัปดาห์

เพิ่มเติม >>