Turbulent Skies 39,000 ฟิต เฉียดนรกดีดโหม่งโลก

Turbulent Skies 39,000 ฟิต เฉียดนรกดีดโหม่งโลก

Turbulent Skies 39,000 ฟิต เฉียดนรกดีดโหม่งโลก

Turbulent Skies 39,000 ฟิต เฉียดนรกดีดโหม่งโลก จากเหตุการณ์ความผิดพลาดของนักบินที่ก่อให้เกิดเหตุเครื่องบินตกนับครั้งไม่ถ้วน ทอม วู้ด(แคสเปอร์ แวน ดีน) เลือกที่จะพัฒนาระบบการคอนโทรลเครื่องบินให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ

turbulent-skies

แต่หายนะมักจะมาพร้อมกับเทคโนโลยี เครื่องบินเที่ยวล่าสุดถูกติดตั้งด้วยคอมพิวเตอร์อัจ ฉริยะที่จะทำให้การบินในแต่ละครั้งทรงประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น แต่ใครจะล่วงรู้ว่าภัยธรรมชาติกลับเป็นตัวแปรสำคัญที ่จะทำให้เครื่องโบอิ้ง 747 ลำนี้…ดิ่งนรก

FaceBook Comment

หนังประจำสัปดาห์

เพิ่มเติม >>