The Moth Diaries รักต้องกัด

The Moth Diaries รักต้องกัด

The Moth Diaries รักต้องกัด

รีเบกกา (ซาราห์ โบลเจอร์) เด็กสาวที่ทุกข์ทรมานใจจากการฆ่าตัวตายของคุณพ่อ ได้เริ่มต้นใหม่ที่โรงเรียนประจำหญิงล้วน ไม่นานนักมิตรภาพแนบแน่นระหว่างรีเบกกาและ ลูซี (ซาราห์ กาดอน) เด็กสาวคนดังประจำโรงเรียนผู้ร่าเริง ก็ต้องร้าวฉานจากการปรากฏตัวของ เออร์เนสซา (ลิลลี โคล) นักเรียนใหม่ผู้ลึกลับ ลูซีตกอยู่ภายใต้มนต์สะกดที่งดงามของเออร์เนสซาอย่างรวดเร็ว

tmd_00042

FaceBook Comment

หนังประจำสัปดาห์

เพิ่มเติม >>