Red Eagle The Movie เกียรติยศอินทรีผยอง

Red Eagle The Movie เกียรติยศอินทรีผยอง

Red Eagle The Movie เกียรติยศอินทรีผยอง

ฮีโร่เพียงหนึ่งเดียวที่จะต่อสู้เพื่อคนทั้งประเทศ เรด อีเกิล ฮีโร่ผู้ผดุงคุณธรรมที่ศัตรูหน้าไหนก็ไม่อาจต่อกรได้ กลางวันเขาคือครูธรรมดา กลางคืนเขาออกปราบปรามเหล่าร้าย จนเมื่อประเทศชาติต้องการความช่วยเหลือ เขาจึงต้องออกโรงคุ้มครองพระราชาและปกป้องอาณาจักรจากการรุกรานของกองทัพ ต่างชาติ

FaceBook Comment

หนังประจำสัปดาห์

เพิ่มเติม >>