ข้อควรรู้เมื่อตำรวจขอตรวจค้น

ข้อควรรู้เมื่อตำรวจขอตรวจค้น

ข้อควรรู้เมื่อตำรวจขอตรวจค้น

5

ข้อควรรู้เมื่อตำรวจขอตรวจค้น

กรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจหรือผู้แอบอ้างเข้าขอทำการตรวจค้น หากเรารับรู้ซึ่งสิทธิและรับรู้ข้อปฏิบัติเมื่อถูกค้นก็จะมีข้อต่อสู้ได้ โดยอำนาจในการตรวจค้นนั้นมีเพียงเจ้าพนักงานตำรวจเท่านั้นที่มีอำนาจค้นได้ โดยการค้นแบ่งออกได้สองประเภท คือ 1.  ค้นตัว เจ้าพนักงานตำรวจจะค้นตัวได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือเพื่อยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานเอาผิดกับผู้ต้องหาได้

6

ประเภทการตรวจค้น

ทั้งนี้ ในการค้นตัวก่อนจับ ตามมาตรา 93 ห้ามมิให้ทำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด

7

ประเภทการตรวจค้น

ซึ่งกรณีนี้หากบริสุทธิ์ใจ ก็ควรแสดงบัตรประจำตัวให้เจ้าหน้าที่ดู ส่วนการค้นตัวหลังจับ ตามมาตรา 85 เจ้าพนักงานผู้จับ หรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอำนาจค้นตัว ผู้ต้องหา และยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ซึ่งการค้นนั้นต้องทำโดยสุภาพ  ถ้าค้นผู้หญิง ต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น

8

ประเภทการตรวจค้น

 


Tag :
ตรวจค้น
ตำรวจ
มาตรา 93
สิทธิของประชาชน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ

FaceBook Comment