RoboGeisha สวยดุจักรกลสังหาร

RoboGeisha สวยดุจักรกลสังหาร

RoboGeisha สวยดุจักรกลสังหาร

โยชิเอะ ผู้มีพลังพิเศษเหนือมนุษย์ ฮิคารุผู้นำสาวกองทัพเทนกุน ทราบเรื่องและต้องการได้โยชิเอะมาร่วมหน่วยงาน โยชิเอะและคุคิยะโกะถูกกล่อมให้เชื่อว่าฮิคารุและกองทัพเทนกุนมีภารกิจโค่นรัฐบาลชั่ว ทั้งคู่ตกลงที่จะเข้าร่วมกองทัพเทนกุนมีแห่งนี้ แต่ไม่นานหน้ากากของฮิคารุก็ถูกฉีกออก กองทัพเทนกุนหาได้มีอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่แต่กลับเป็นเพียงองค์กรต่ำช้า สังหาร และลักพาตัวเด็กสาวมาเป็นเครื่องมือก่ออาชญากรรม ปฏิบัติการล้างคนพาล อภิบาลคนดีจึงเริ่มขึ้น

download

FaceBook Comment

หนังประจำสัปดาห์

เพิ่มเติม >>