ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจุดเสี่ยงกทม.

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจุดเสี่ยงกทม.

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจุดเสี่ยงกทม.

9

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจุดเสี่ยงกทม.

เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกทม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพิ่มจำนวน 8 เครื่อง ตลอดแนวโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายบางนา – สมุทรปราการ เพื่อช่วยระบายน้ำบริเวณซอยลาซานและถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นจุดที่พบปัญหาน้ำท่วมขัง หากมีปริมาณฝนตกหนักเกินกว่า 60 มิลลิเมตร เนื่องจากเป็นพื้นที่แอ่งกระทะและเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลงสู่คลองบางนาให้เร็วขึ้น หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 1 กองเครื่องจักรกล สำนักการระบายน้ำ บอกว่าขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำตามจุดเสี่ยงทั่วกรุงเทพฯเรียบร้อยแล้ว เพื่อเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดตามศักยภาพและไม่ให้กระทบการจราจร

10

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพิ่มจำนวน 8 เครื่อง

ส่วนพื้นที่คลองต่างๆ ขณะนี้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้เต็มศักยภาพหลังพร่องน้ำก่อนหน้านี้ ประกอบกับไม่พบปัญหาขยะชิ้นใหญ่กีดขวางการระบายน้ำขณะที่สำนักการระบายน้ำ เตือนประชาชนในพื้นที่บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง จะเป็นพื้นที่แรกที่มีฝนตกคลุมและอาจต้องใช้เวลาระบายน้ำ

 


Tag :
จราจร
จุดเสี่ยงกทม
น้ำท่วม
เครื่องสูบน้ำ
เร่งระบายน้ำ
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า

FaceBook Comment