พาณิชย์เตือนร้านเบเกอรี่ทุกแห่งติดป้ายราคา

พาณิชย์เตือนร้านเบเกอรี่ทุกแห่งติดป้ายราคา

พาณิชย์เตือนร้านเบเกอรี่ทุกแห่งติดป้ายราคา

12

พาณิชย์เตือนร้านเบเกอรี่ทุกแห่งติดป้ายราคา

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ระบุว่าหลังกระทรวงพาณิชย์ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอย่างต่อเนื่องว่าถูกร้านค้าที่จำหน่ายขนมเอาเปรียบ โดยบางแห่งขายสินค้าในราคาที่สูงเกินจริงทำให้ทางคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. เตรียมออกประกาศกำหนดให้ร้านค้าที่จำหน่ายขนมทุกชนิดต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบราคาก่อนซื้อ แต่หากพบว่าร้านค้าใดไม่ปิดป้ายราคา จะถือว่ามีความผิดซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

13

ร้านค้าใดไม่ปิดป้ายราคาจะถือว่ามีความผิดซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

มีรายงานว่าการออกประกาศของ กกร. นี้ได้กำหนดให้ร้านค้าที่จำหน่ายขนมทุกชนิดต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายขนมให้ชัดเจนซึ่งครอบคลุมร้านจำหน่ายขนมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้า ร้านเบเกอรี่ ร้านค้าทั่วไป หรือร้านค้าในตลาดสด โดยเฉพาะร้านเบเกอรี่ซึ่งเปิดคู่กับร้านกาแฟที่พบว่าส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคากาแฟแต่กลับไม่ปิดป้ายแสดงราคาขนมทำให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ


Tag :
กระทรวงพาณิชย์
ติดป้ายราคา
ร้านค้า
ร้านเบเกอรี่

FaceBook Comment