ผู้สูงอายุรวมกว่า 1.7 หมื่นปี รับปริญญาชีวิต

ผู้สูงอายุรวมกว่า 1.7 หมื่นปี รับปริญญาชีวิต

ผู้สูงอายุรวมกว่า 1.7 หมื่นปี รับปริญญาชีวิต

19

ผู้สูงอายุรวมกว่า 1.7 หมื่นปี รับปริญญาชีวิต

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สวมชุดครุยเข้าพิธีรับเกียรติบัตรปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย โดยมี ดร.ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง เป็นประธานมอบปริญญาชีวิต ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง โดยผู้สูงอายุที่เข้าพิธีเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยรวม 259 คน มีอายุรวมกันทั้งหมดกว่า 17,767 ปี โดยมี คุณยายจันทร์ฟอง สุขสำราญ บัณฑิตปริญญาโท เป็นนักเรียนชราบาลที่มีอายุมากที่สุดในวัย 92 ปี

18

คุณยายจันทร์ฟอง สุขสำราญ บัณฑิตปริญญาโท เป็นนักเรียนชราบาลที่มีอายุมากที่สุดในวัย 92 ปี

สำหรับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นโดยเทศบาลตำบลเชิงดอยในปี 56 เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุใน 4 หมู่บ้านในเขตเทศบาล ภายใต้สโลแกน “แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ” โดยผู้สูงอายุที่จะเข้าเรียนต้องมีอายุ 55 ปี ขึ้นไป ในปีแรกมีนักเรียนชราบาลทั้งหมด 374 คน และ ผ่านการประเมินได้รับปริญญาชีวิต 254 คน เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2557

20

“แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ”

ทั้งนี้โรงเรียนชราบาลแบ่งการสอนเป็นสองภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 5 เดือน มีวิชาหลัก 4 แขนงวิชา คือ เทคโลโลยีสารสนเทศ , ส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการทางสังคม , ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา การส่งเสริมและดูแลสุขภาพ ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียน หรือ ไม่น้อยกว่า 28 ครั้ง ต่อปี


Tag :
การศึกษา
ปริญญาชีวิต
ผู้สุงอายุ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

FaceBook Comment