ครม.อนุมัติปิดโครงการรถยนต์คันแรก 30 ก.ย.นี้

ครม.อนุมัติปิดโครงการรถยนต์คันแรก 30 ก.ย.นี้

ครม.อนุมัติปิดโครงการรถยนต์คันแรก 30 ก.ย.นี้

1

ครม.อนุมัติปิดโครงการรถยนต์คันแรก 30 ก.ย.นี้

นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง ระบุว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สิ้นสุดโครงการรถยนต์คันแรกในวันที่ 30 ก.ย.นี้ เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนมาใช้สิทธิน้อยมากเพียงเดือนละ 2-4 คันเท่านั้น อีกทั้งที่ผ่านมาไม่ได้กำหนดระยะเวลารับมอบรถยนต์ ทำให้ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด โดยผู้ที่ขอใช้สิทธิต้องรับมอบรถภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้ และต้องเป็นรถยนต์ตามโมเดลในใบจองเท่านั้น หากรับมอบรถยนต์หลังวันที่ 30 ก.ย. ให้ถือว่าไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯนี้และจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ และค่าเสียหายใดๆกับทางราชการได้ ส่วนการพิจารณาเรื่องผ่อนปรนกำหนดเวลาในการครอบครองรถยนต์จากเดิม 5 ปีนั้น ยังอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3

สิ้นสุดโครงการรถยนต์คันแรกในวันที่ 30 ก.ย.นี้

สำหรับผลการดำเนินงานของโครงการรถยนต์คันแรก ณ วันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ขอใช้สิทธิ 1,200,000 แสนราย คิดเป็นเงินประมาณ 92,000 ล้านบาท และปัจจุบันยังมีผู้ไม่ได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมกว่า 110,000  ราย ซึ่งขณะนี้มีผู้ที่เบิกจ่ายเงินคืนตามโครงการแล้ว 1,100,000 แสนราย คิดเป็นเงินประมาณ 81,000 ล้านบาท


Tag :
คณะรัฐมนตรี
รถยนต์
รถยนต์คันแรก
โครงการรถคันแรก

FaceBook Comment