สทศ.ประเดิมสอบอัตนัยภาษาไทย ป.6

สทศ.ประเดิมสอบอัตนัยภาษาไทย ป.6

สทศ.ประเดิมสอบอัตนัยภาษาไทย ป.6

17

สทศ.ประเดิมสอบอัตนัยภาษาไทย ป.6

นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ปรับข้อสอบโอเน็ตเป็นรูปแบบเขียนตอบหรืออัตนัยสัดส่วน 20% จากเดิมที่เป็นข้อสอบแบบตัวเลือกหรือปรนัย เบื้องต้นจะปรับข้อสอบโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย และจะเริ่มใช้ในการสอบประจำปีการศึกษา 59 ที่จะจัดสอบต้นปี 60

18

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โดยเหตุผลที่เลือกวิชาภาษาไทยนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเชื่อว่าจะสามารถประเมินการอ่าน เขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้ ซึ่งอาจใช้คะแนนพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและจะส่งผลให้ครูต้องปรับกระบวนการเรียนในห้องเรียนไปในตัวเพื่อเน้นให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์เป็น

20

รูปแบบข้อสอบอัตนัยอาจเป็นลักษณะการเติมคำในช่องว่างเขียนตอบสั้นๆ

ขณะที่ รองศาสตราจารย์ สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่ารูปแบบข้อสอบอัตนัยอาจเป็นลักษณะการเติมคำในช่องว่างเขียนตอบสั้นๆซึ่งในช่วงเวลากว่า 1 ปีนี้ก่อนการปรับเปลี่ยน สทศ.จะเร่งพัฒนาข้อสอบให้เกิดความเหมาะสมพร้อมฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่ตรวจข้อสอบอัตนัยให้มีประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ทั้งนี้หากประเมินผลการปรับข้อสอบแล้วเกิดผลที่น่าพอใจอาจจะปรับสัดส่วนข้อสอบอัตนัยเพิ่มขึ้นในทุกวิชาในอนาคต


Tag :
การกระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาไทย
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รองศาสตราจารย์ สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
สทศ.
สอบโอเน็ตป.6

FaceBook Comment