จี้ขสมก.เร่งแก้ปัญหาซากรถเมล์เก่ากว่า 700 คัน

จี้ขสมก.เร่งแก้ปัญหาซากรถเมล์เก่ากว่า 700 คัน

จี้ขสมก.เร่งแก้ปัญหาซากรถเมล์เก่ากว่า 700 คัน

4

จี้ขสมก.เร่งแก้ปัญหาซากรถเมล์เก่ากว่า 700 คัน

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าปัจจุบันองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. มีซากรถเมล์เก่าที่จอดทิ้งไว้ 786 คัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าเช่าอู่จอดและค่ารักษาความปลอดภัยเดือนละ 450,000 บาท หรือปีละ 5,400,000 บาท จึงให้ ขสมก.เสนอมายังกระทรวงคมนาคมเพื่อขอทบทวนมติ ครม.ให้ขายซากรถเก่าได้ นอกจากนี้ยังให้เร่งรัดจัดหารถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่ติดขัดระเบียบก็ให้เดินหน้ากระบวนการต่อทันทีเพื่อให้มีรถเมล์ใหม่มาให้บริการประชาชนเร็วที่สุด

5

วิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย

ด้านรองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย กล่าวว่าหลังจากผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นมีข้อเสนอแนะการจัดซื้อจัดจ้างจนทำให้ราคาตัวรถลดลงคันละ 1 ล้านบาท รวมถึงค่าซ่อมซึ่งขณะนี้เหลือขั้นตอนการตรวจรับรถเมล์เอ็นจีวี

6

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนของผู้สังเกตการณ์เนื่องจากคณะกรรมการมาตรา 13 ตามพระราชบัญญัติร่วมลงทุนเลือกใช้การเจรจากับเอกชนรายเดิมแต่คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีความเห็นต่างเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการเสียเปรียบจึงต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่


Tag :
กระทรวงคมนาคม
ขสมก
รถเมล์
วิชัย อัศรัสกร
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ออมสิน ชีวะพฤกษ์

FaceBook Comment