ตรวจสอบเงื่อนไขประกันภัยผู้สูงอายุ

ตรวจสอบเงื่อนไขประกันภัยผู้สูงอายุ

ตรวจสอบเงื่อนไขประกันภัยผู้สูงอายุ

ตรวจสอบเงื่อนไขประกันภัยผู้สูงอายุ

การซื้อประกันชีวิต โดยเฉพาะประกันกลุ่มผู้สูงอายุแต่ละครั้ง ผู้ซื้อต้องตรวจสอบสัญญากรมธรรม์ ตัวแทนประกันและรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งหากละเลยอาจเสี่ยงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบจากสัญญากรมธรรม์ที่ไม่ได้เป็นไปตามการโฆษณา

Screen Shot 2558-09-05 at 1.18.00 PM

ร.ต.สมจิต โพธิสัมฤทธิ์ (ผู้ซื้อประกันผู้สูงอายุ)

ร้อยตรีสมจิต โพธิสัมฤทธิ์ ตัดสินใจซื้อประกันภัยตลอดชีพพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ กับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ที่โฆษณาผ่านทางสื่อโทรทัศน์ให้พี่สาว ตั้งแต่ปี2553 ซึ่งขณะนั้น พี่สาวของเขาอายุ64ปี  โดยสัญญากรมธรรม์ฉบับนี้ ระบุให้ต้องส่งเบี้ยประกันให้ครบ26 ปี หากจ่ายครบ จะได้รับค่าสินไหม 2แสนบาท ตั้งแต่ทำกรมธรรม์ฉบับนี้มาเกือบ5ปี เขาจ่ายเบี้ยประกันตกวันละ 42บาท  ซึ่งไม่เป็นไปตามโฆษณา ที่ระบุว่า จ่ายเบี้ยขั้นต่ำ วันละ6บาท เขาจึงกังวลในการส่งเบี้ยประกันต่อไป เพราะมองว่า เป็นฝ่ายเสียเปรียบ

Screen Shot 2558-09-05 at 1.10.37 PM

ประกันภัยผู้สูงอายุ

นี่เป็นหนึ่ง ในข้อกังวลที่เกิดขึ้น ของผู้ทำประกันภัย หลังเห็นโฆษณาเกี่ยวกับประกันผู้อาวุโส โดยเฉพาะข้อความเกี่ยวกับเบี้ยประกันเริ่มต้นต่ำและการไม่ต้องตรวจหรือตอบปัญหาสุขภาพ

ทีมข่าว ได้ลองโทรศัพท์ติดต่อตัวแทนประกันรายหนึ่ง เพื่อสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดในการทำประกันสำหรับผู้สูงวัย โดยได้รับคำชี้ชวนยืนยันว่า ไม่ต้องตรวจสุขภาพจริง

Screen Shot 2558-09-05 at 1.10.54 PM

ทีมข่าว ได้ลองโทรศัพท์ติดต่อตัวแทนประกัน

ในขณะที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือ ปคภ.กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านสื่อโฆษณาตามกฏหมายว่าด้วยการประกันชีวิตปี2556 อย่างชัดเจนในข้อ5 คือห้ามโฆษณาเป็นเท็จเกินความจริงโฆษณาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่กำกวมและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ด้านหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ระบุว่า การร้องเรียนของผู้ซื้อประกัน มีมากขึ้น สอดคล้องกับการที่บริษัทประกันใช้กลยุทธ์ช่องทางการตลาด ในการขายหลายช่องทาง ทั้งการขายผ่านโทรศัพท์ การขายประกันพ่วงบัตรเอทีเอ็ม โดยหวังให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับการประกอบธุรกิจประกันภัย เข้มงวดในมาตรการนี้ให้มากขึ้น

Screen Shot 2558-09-05 at 1.11.45 PM

นฤมล เมฆบริสุทธิ์ (หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค)

สำหรับผู้ที่จะทำประกัน ควรทำความเข้าใจและตรวจสอบกรมธรรม์ให้รอบคอบ เพราะถ้าไม่เป็นไปตามข้อตกลง สามารถที่จะบอกยกเลิกสัญญากรมธรรม์ได้ภายใน15วัน กรณีผ่านตัวแทนของบริษัทประกันโดยตรง /และยกเลิกกรมธรรม์ ภายใน30วัน หากซื้อกรมธรรม์ผ่านโทรศัพท์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ล่าสุด คปภ.คาดโทษบริษัทประกันภัย ที่ไม่ปฏิบัติตามการกำกับ เบื้องต้นจะให้แต่ละบริษัทปรับปรุงโฆษณาโดยเฉพาะประกันประเภทผู้สูงอายุ ให้มีความชัดเจนไม่เกินจริง และต้องระบุเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย /ซึ่งหากผู้ซื้อประกัน ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบปัญหา สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน ปคภ.หมายเลข118


Tag :
ตัวแทนประกัน
ประกันชีวิต
ประกันภัยผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
สัญญากรมธรรม์

FaceBook Comment