นายกฯ หวังเด็กศึกษานอกตำรา หลังลดชั่วโมงเรียน

นายกฯ หวังเด็กศึกษานอกตำรา หลังลดชั่วโมงเรียน

นายกฯ หวังเด็กศึกษานอกตำรา หลังลดชั่วโมงเรียน

11

นายกฯ หวังเด็กศึกษานอกตำรา หลังลดชั่วโมงเรียน

จากแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับลดชั่วโมงเรียนในชั้นเรียนเป็นเวลา 8.00 – 14.00 น. ในเดือนพฤศจิกายนนี้และจะเริ่มนำร่องในระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 3,500 โรงนั้นโดยให้โรงเรียนกำหนดรูปแบบกิจกรรมให้นักเรียนทำเพื่อเสริมทักษะหรือผ่อนคลายความเครียดนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ระบุถึงนโยบายดังกล่าวว่า ต้องการเห็นเด็กเรียนรู้นอกตำรา เสริมทักษะให้ทำงานเป็น รู้จักการใช้ชีวิต ไม่ใช่ให้เลิกเรียนเพื่อกลับบ้าน

13

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ด้าน พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันว่าไม่ปล่อยให้นักเรียนออกนอกโรงเรียนหลังเวลาเลิกเรียน 14.00 น. และขอให้โรงเรียนพิจารณาหากิจกรรมเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยได้ให้ สพฐ.จัดหากิจกรรมที่สอดคล้องกับวิชาหลักตามแนวคิดที่เรียกว่า “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้มากขึ้น เช่น การศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และให้สรุปแนวทางจัดกิจกรรมเสริมที่ชัดเจนอีกครั้งภายในวันจันทร์หน้า

 

 


Tag :
กระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษา
ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
นักเรียน
นายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

FaceBook Comment