กทม.แจง ปมสงสัยค่าซ่อม ซีซีทีวีแพง

กทม.แจง ปมสงสัยค่าซ่อม ซีซีทีวีแพง

กทม.แจง ปมสงสัยค่าซ่อม ซีซีทีวีแพง

9

กทม.แจง ปมสงสัยค่าซ่อม ซีซีทีวีแพง

นายอมร  กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงกรณีถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ กล้องซีซีทีวี และอุปกรณ์ราว 22.9 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาในท้องตลาดทั่วไปนั้น  เป็นไปตามกำหนดราคาและคุณสมบัติของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงผ่านการตรวจสอบกระบวนการตามระเบียบข้าราชการแล้ว และ กทม.ได้ดำเนินการจัดจ้างทุกปี


Tag :
กรุงเทพมหานคร
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ซีซีทีวี
อมร กิจเชวงกุล

FaceBook Comment