บช.น.เสนอเพิ่มโทษไม่พกใบขับขี่ ปรับ 5 พันบาท

บช.น.เสนอเพิ่มโทษไม่พกใบขับขี่ ปรับ 5 พันบาท

บช.น.เสนอเพิ่มโทษไม่พกใบขับขี่ ปรับ 5 พันบาท

14

บช.น.เสนอเพิ่มโทษไม่พกใบขับขี่ ปรับ 5 พันบาท

นางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่งระยะเร่งด่วนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้เสนอแก้ไขปัญหาผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถและผู้มีใบอนุญาตขับรถแต่ไม่พกพาใบอนุญาตโดยเสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ให้เพิ่มโทษปรับเป็นไม่เกิน 5,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 3 เดือน จากปัจจุบันกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือหรือทั้งจำทั้งปรับ

13

ไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่ โทษปรับเป็นไม่เกิน 5,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 3 เดือน

พร้อมให้ผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกประเภทมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจากปัจจุบันกำหนดอายุไว้เพียง 15 ปีก็สามารถขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวได้ รวมทั้งกำหนดช่วงอายุให้มีความเหมาะสมกับขนาดเครื่องยนต์ของจักรยานยนต์ นอกจากนี้จะเพิ่มโทษผู้ขับรถแท็กซี่กรณีที่เสพยาเสพติดพร้อมควบคุมการอายุการใช้งานรถแท็กซี่และประจำทางซึ่งเป็นข้อเสนอของ บชน.เช่นกันโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนกันยายนนี้


Tag :
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ปลัดกระทรวงคมนาคม
สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
ใบขับขี่
ไม่พกใบขับขี่

FaceBook Comment