กรมการบินพลเรือน คุมเข้มความปลอดภัยสูงสุด

กรมการบินพลเรือน คุมเข้มความปลอดภัยสูงสุด

กรมการบินพลเรือน คุมเข้มความปลอดภัยสูงสุด

6

กรมการบินพลเรือน คุมเข้มความปลอดภัยสูงสุด

นางปาริชาต  คชรัตน์ อธิบดีกรมการบินพลเรือน เปิดเผยว่าได้สั่งการให้อากาศยานภูมิภาคซึ่งอยู่ในสังกัดกรมการบินพลเรือน 28 แห่ง ปรับระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเป็นระดับ 3 ซึ่งมีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจกระเป๋าผู้โดยสารทุกใบทั้งจากเครื่อง X-RAY และการตรวจค้นโดยตรงของเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกันยังจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราบริเวณอาคารที่พักผู้โดยสารและบริเวณท่าอากาศยานตลอด 24 ชั่วโมง จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจตราผ่านกล้องวงจรปิดทั่วทั้งท่าอากาศยาน รวมถึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด

7

เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจกระเป๋าผู้โดยสารทุกใบทั้งจากเครื่อง X-RAY และการตรวจค้นโดยตรงของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้กรมการบินพลเรือนมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท่าอากาศยานกรณีหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติและได้ขอความร่วมมือผู้โดยสารและประชาชน หากพบเห็นสิ่งผิดปกติต้องสงสัยหรือพบสัมภาระที่ไม่ทราบเจ้าของให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป

8

สถานีขนส่งทุกแห่งในส่วนกลางได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น

ขณะที่สถานีขนส่งทุกแห่งในส่วนกลางทั้งสถานีขนส่งหมอชิต สายใต้ใหม่ (บรมราชชนนี)  เอกมัย และรังสิต รวมถึงสถานีรถไฟทั้งส่วนกลางและภูมิภาคก็ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งการตรวจกระเป๋าสัมภาระการตรวจค้นต่าง ๆ เช่นเดียวกับอธิบดีกรมเจ้าท่าที่ได้สั่งการท่าเรือในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเฝ้าระวัง 3 ส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนท่าเรือและโป๊ะขอให้เฝ้าสังเกตบุคคลที่สัญจรรวมทั้งการวางสิ่งของต่างๆในพื้นที่


Tag :
กรมการบินพลเรือน
คุมเข้มความปลอดภัย
ระเบิดแยกราชประสงค์
สถานีขนส่ง
สนามบิน

FaceBook Comment